English - Yorùbá Dictionary

Wac

Wacky adv. /  aláwàdà, oníyẹ̀yẹ́.

Wad noun. /  idi ìwé, idi owó pépà.

Wade verb. /  fi ìṣoro rin kọjá, fi agbára rin kọjá.

Waffle verb. /  ṣọ tàbí kọ láiní ìtumọ̀ pàtàkì.

Waft verb. /  lọ sókè pẹ̀lú jẹ́jẹ́.

Wag verb. /  mìsọ́tùn mìsósì.

Wage verb. /  ṣe adehun, jiyàn, fi ìjiyàn lélẹ̀, gbógun.

Wages noun. /  owó iṣẹ́ lọ́ṣọ̀ṣẹ̀, owó.

Wagon noun. /  ọkọ̀ akẹ́rù.

Wail verb. /  sunkún sókè.

Waist noun. /  ìbàdí, ìdí.

Wait verb. /  dúró, dúró dè, dúró tì, retí.

Waiter noun. /  adúró tini, agbawó onjẹ.

Waiting room noun. /  ibi ìdúró dè sì.

Waive verb. /  ni àṣẹ láti se nkan.

Wake verb. /  jí, se àisùn, tají.

Walk noun. /  ìrìn. verb. / rìn, fi ẹsẹ̀ rìn.

Wall noun. /  ògiri, ìgànná.

Wal

Wallet noun. /  àpamọ́ owó kékeré.

Walnut noun. /  àwùsá òyìnbó.

Wander verb. /  rìn kiri, sìnà kiri.

Wane verb. /  dínkù, yẹ diẹ diẹ, súnmọ́ òpin.

Want noun. /  fífẹ́, ìfẹ́. verb. / fẹ́, se àiní.

War noun. /  ogun, ìjà. verb. / jagun, bá jà, bá jagun.

Ward noun. /  yàrá nílé ìwósán.

Warden noun. /  olùṣọ́, olùtọ́jú, alábò.

Warder noun. /  ẹnití nsọ ẹlẹ́wọ̀n.

Wardrobe noun. /  ibi ipa aṣọ mọ́ si, aṣọ wíwọ̀.

Ware noun. /  ohun títà, ọjà.

Warehouse noun. /  ilè ìpamọ́ ọjà si.

Warm adj. /  gbóná diẹ, lílọ́ wọ́rọ́.

Warmth noun. /  ìgbóná, ìtara, ìfẹ́.

Warn verb. /  ṣe ìkìlọ̀ fún.

Warning noun. /  ìkìlọ̀.

Warp noun. /  títa okùn ìwunsọ. verb. / yi sí apákan, tẹ.

Back    Next

Donate


Your donation, helps the development
and keeps Dictionary alive.
by cheque: please email
Email: info@aroadedictionary.com

Òmìnira Ilẹ̀ Yorùbá


Orin-iyin ti orilẹ-ede Yoruba