English - Yorùbá Dictionary

Nag

Nag verb. /  yọ lẹ́nu, mu bínú.

Nail noun. /  ìṣó.

Naked adj. /  níhòhò.

Name noun. /  orúkọ.

Nap noun. /  ògbé. verb. / tògbé.

Napkin verb. /  aṣọ ìnuwọ́.

Narration noun. /  ìhìn, ìròhìn, ìtàn.

Narrow adj. /  tóró, híhá, há.

Nasal adj. /  ti imú.

Nasty adj. /  lérí, lẹ́gbin, korò.

Nation noun. /  orílẹ̀ èdè.

National adj. /  ti orílẹ̀ èdè.

Nationality noun. /  ará ìlú, ìlú.

Native adj. /  ti ìbí, onílẹ̀. noun. / ọmọ ìbílẹ̀, ará ìlú.

Natural adj. /  adánidá, ti ìwà ẹ̀dá.

Naturally adv. /  tinú-tinú, láìfagbárase.

Nature noun. /  ìwà, ẹ̀dá ohunkóhun.

Naughty adj. /  búburú, ṣaigboran.

Nav

Navel noun. /  ìwọ́, ìdodo.

Navigate verb. /  tukọ̀, wa ọkọ̀.

Navigation noun. /  ìtukọ̀ lójú omi.

Nay adv. /  bẹkọ, àgbẹdọ̀, ewọ̀.

Near adj. /  nítòsí, súnmọ́ra.

Nearly adv. /  fẹ́rẹ̀, kù díẹ.

Neat adj. /  mọ́tónítóní, já fáfá, afínjú.

Necessary noun. /  nkan tí a kò le ṣe alaiṣe.

Necessity noun. /  àìgbọdọ̀ máṣe, ọ̀ranyàn.

Neck noun. /  ọrùn, ẹ̀mí.

Need verb. /  ní lò, fẹ. noun. / àìní, àìtó.

Needle noun. /  abẹ́rẹ́.

Needless adj. /  láìnílárí.

Needy adj. /  aláìní, òtòsì, tálákà.

Negative adj. /  ọ̀rọ ìyàn, ọ̀rọ òdì.

Neglect noun. /  ìgbàgbé, àìbìkítà. verb. / se ìgbàgbé.

Negligence noun. /  ìwà àìfiyèsí, ìjáfara.

Back    Next

Donate


Your donation, helps the development
and keeps Dictionary alive.
by cheque: please email
Email: info@aroadedictionary.com

Òmìnira Ilẹ̀ Yorùbá


Orin-iyin ti orilẹ-ede Yoruba